Paavalin synodi
PÄÄSIVUHISTORIAKIRJOITUKSIASISARENPOIKALINKITPÅ SVENSKAIN ENGLISH

Pikalinkit:

Liity jäseneksi / Yhteystiedot

Ajankohtaista:

Paastonajan kirkkopäivät 28.-29.3.2015
Tampereen Luther-talolla.
Ohjelma

Vuosikokouskutsu
Paavalin Synodin tuki ry:n vuosikokous pidetään la 28.3.2015 klo 9.30
Tampereen Luther-talolla, Pellavatehtaankatu 19.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (§9).
HallitusRAAMATUN JA RAAMATUN JEESUKSEN PUOLESTA

Paavalin Synodi – mitä, miksi, milloin ja ketkä

Perustana Jumalan sana

Raamattu on Jumalan sana, jonka varaan haluamme kristittyinä rakentaa uskomme ja elämämme. Raamatun ymmärtäminen vain kokoelmaksi kokemuksia Jumalasta tai nykyihmisen hyväksynnän käyttäminen Raamatun opetusten mittapuuna johtaa Jeesuksen oikean tuntemisen, kirkon uskottavuuden ja Jumalan siunauksen kadottamiseen. Koska kirkossamme on paljon opetusta ja toimintaa, joka ei rakennu Raamatun sanan varaan, vaan jopa tietoisesti sulkee sen pois, haluamme tuoda esiin sen ainoan perustan, jolle pelastuksemme rakentuu.

Jeesuksen asettaman apostolisen viran puolesta …

Paavalin synodi syntyi yhteisen huolen pohjalta raamatullisen ja apostolisen viran säilymisestä kirkossamme. Raamatun selkeästä torjuvasta kannasta huolimatta Suomen evankelisluterilainen kirkko hyväksyi pappisviran avaamisen naisille. Tällainen Raamatun opetukseen kohdistuva piittaamattomuus ei saa meitä lannistaa, vaan se velvoittaa jatkuvasti myös tässä asiassa pysymään Raamatun opetuksessa ja pitämään sitä esillä ja näin tarjoamaan parannuksen tekemisen mahdollisuutta niin kirkollemme kuin kirkkomme pappisvirkaan vihityille naisille.

… mutta ei yhden asian liikkeenä

Naispappeuden vastustaminen ei ole Paavalin synodin koko kuva. Lukuisissa kristillistä uskoa, kirkkomme oppia ja ihmiselämää koskevissa kysymyksissä yhteiskunnallinen lainsäädäntö ja kirkossamme esiintyvä opetus unohtavat Raamatun selkeät ohjeet. Koska emme voi mitään totuutta vastaan, vaan ainoastaan sen puolesta, haluamme tuoda esiin Raamatun opetuksen esim. homoseksualismia, avioliittoa, ihmiselämän kunnioittamista ja vanhurskauttamisoppia koskevissa kysymyksissä. Luopuminen Jumalan sanasta näyttää viime aikoina kohdistuneen myös kaikkein keskeisimpään: Jeesuksen uhrin merkitykseen ja ihmisen pelastumiseen. Kirkolliskokouksen hyväksyttyä Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista se on omalta osaltaan hämärtänyt raamatullista opetusta tässä tärkeimmässä asiassa. Vain uskollisina Jumalan sanalle me pysymme kristittyinä ja toteutamme kirkkona Herralta saamaamme tehtävää.

Rohkeasti luterilaisena omassa kirkossamme …

Aikamme ekumeenisissa pyrkimyksissä voi helpostikin unohtua oma pohja ja perustus. Paavalin synodi haluaa vahvistaa kirkkomme – ja sen jäsenten – identiteettiä luterilaiseen tunnustukseen ja Raamattuun sitoutuvana yhteisönä. Oppikysymysten välttelyn ja päämäärättömän raja-aitojen kaatamisen olisi vaihduttava keskusteluun luterilaisesta tunnustuksesta ja Raamatun auktoriteetista. Olisi yhdessä etsittävä Raamatun vastaus eri kysymyksiin sen sijaan, että hyväksytään Raamatun auktoriteetti vasta uudelleentulkinnan jälkeen samaan aikaan, kun kriminalisoidaan Raamatun kirjoitetun sanan ja alkuperäisen merkityksen julistaminen ja seuraaminen.

… mutta ei erillisenä herätysliikkeenä

Paavalin synodia on arvosteltu vanhanaikaiseksi ja ahdasmieliseksi järjestöksi, jonka tulisi jättää Suomen evankelisluterilainen kirkko. Oma rakas kirkkomme on kuitenkin se paikka missä haluamme kristittyinä elää ja toimia. Emme ole myöskään erillinen herätysliike. Haluamme aikaansa seuraavana ja avoimena yhteistyöelimenä palvella keskustelufoorumina kaikille, jotka haluavat rakentaa oman ja kirkkomme uskon ja elämän Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalle. Siksi kutsumme yhteistyöhön eri herätysliikkeitä mutta myös niitä, joilla ei ole herätysliiketaustaa tai niitä, jotka näkevät nykykirkon uskottavuuden olevan vähissä. Näin ajattelemme kaikkia, jotka rukouksin ja Jumalan sanaa tutkien pyrkivät toimimaan kirkossamme niin, että myös tulevilla sukupolvilla täällä säilyisi mahdollisuus julistaa ja palvella Raamatun sanaan ja kirkkomme tunnustukseen vilpittömästi pitäytyen.

Kirkkopäivät ja Sisarenpoika-lehti

Paavalin synodi järjestää vuosittain paastonajan kirkkopäivät palmusunnuntain viikonloppuna vaihdellen eri paikkakunnilla. Silloin on tavoitteena rakentua yhteisessä uskossa sekä monipuolisen ohjelman puitteissa perehtyä Raamatun opetuksiin ajankohtaisissa kysymyksissä.

Paavalin synodi julkaisee Sisarenpoika-lehteä, jolla on tehtävänsä vähäisestä ilmestymistiheydestään huolimatta. Lehti on muuttunut luonteeltaan pelkästä sisäisen dokumentoinnin ja tiedotuksen välineestä kohti kantaaottavampaa ja keskustelua herättävää ja ylläpitävää julkaisua. Sitä voi tilata lehden toimitussihteeriltä. Synodin jäseneksi ilmoittautuneet saavat lehden ilmaiseksi. Kirkkoherranvirastoihin, tuomiokapituleihin, kristillisiin yhdistyksiin ja opistoihin lehti lähetetään ilman eri tilausta.

Yhteistyö ja synodiin liittyminen

Paavalin synodi tekee yhteistyötä luterilaiseen tunnustukseen pitäytyvien ja samoihin päämääriin pyrkivien ulko- ja kotimaisten järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Paavalin synodin jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen allekirjoittamalla julkilausuman Kirkon virka ja naispappeus. Tätä Raamatun sanaan ja kristillisen kirkon lähes 2000-vuotiseen yhteiseen traditioon virkakysymyksessä pohjaavaa julkilausumaa voi tilata Paavalin synodin sihteeriltä, jolle se myös allekirjoitettuna lähetetään.

Julkilausuman voi lukea ja tulostaa tästä.

Synodin toiminnan tukeminen

Paavalin synodi toimii vapaaehtoisin voimin. Taloudellisesti sen toiminta on ystäväjärjestöjen ja vapaaehtoisten avustusten varassa. Synodin toimintaa voi tukea liittymällä kannatusrenkaaseen. Vähimmäismaksu on 20 € vuodessa, opiskelijoilta ja työttömiltä 5 €. Toimintaa voi myös tukea enemmän, säännöllisesti tai silloin tällöin vapaavalintaisella summalla. Paavalin synodin taloudesta ja muista käytännön asioista vastaa Paavalin synodin tuki ry. Sen jäseneksi voivat päästä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvät Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, joiden jäseneksi liittymisen yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhteystietoja

Puheenjohtaja
pastori Johan Helkkula,
Puh. 040 5473895
johan.helkkula(at)evl.fi

Varapuheenjohtaja
pastori Esko Murto
Puh. 044 545 6679
 
Sihteeri
teol. yo Martti Pyykönen
Puh. 040 7255451
martti.pyykonen(at)gmail.com

(allekirjoitettavat julkilausumat ja muu informaatio)

Sisarenpojan päätoimittaja
pastori Johan Helkkula,
Puh. 040-547 3895
johan.helkkula(at)evl.fi

Sisarenpojan toimitussihteeri
pastori Vesa Kiertokari,
vesa.kiertokari(at)uusikaupunki.fi
Puh. 050-3635430
(Sisarenpoikaa koskevat asiat ja artikkelit, osoitteenmuutokset ja muu informaatio)